Markarbete Göteborg – GBG Mark

Marksanering - Finplanering - Vatten & Avlopp - Servicearbeten

Kontakta oss

Markarbete i Göteborg  – professionell och pålitlig Service

GBG Mark  erbjuder högkvalitativa markarbeten i Göteborg, oavsett om det handlar om stora eller små projekt.

Vår erfarna markfirma hjälper både företag och det offentliga med entreprenader inom dränering, grundläggning och schaktning, med mera. Våra erfarna anläggningsarbetare är redo att förvandla planerna till verklighet.

Vi jobbar med alla olika sorters upphandlingar, allt ifrån totalentreprenad till samverkansentreprenader.

Våra kunder är mestadels större byggbolag, fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekt och få en kostnadsfri offert!

Kvalitet och miljö 

Vi  värdesätter uppdaterad kunskap och säkerhet för våra medarbetare. Vår personal har en gedigen grundutbildning inom bygg- och anläggning och får kontinuerlig fortbildning inom våra specifika tjänster och miljöfrågor. Detta garanterar högsta kvalitet och minimal miljöpåverkan i alla våra projekt.

När du behöver markarbete i Göteborg gör vi först en inspektion av din tomt för att identifiera de bästa arbetsmetoderna. Vi analyserar markens förutsättningar och tar hänsyn till alla utmaningar för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och hållbart. Efter inspektionen får du en detaljerad plan och en offert utan dolda kostnader, inklusive moms. Som privatperson kan du dessutom utnyttja ROT-avdraget på 30% av arbetskostnaden. 

Markarbete Göteborg
Gbg Markarbete

Markarbete Göteborg – detta erbjuder vi

  • Grundläggning. Vi utför kompletta grundläggningar för alla typer av byggprojekt, från små villor till stora kommersiella fastigheter. Vår expertis garanterar en stabil och säker grund för ditt byggprojekt
  • Servicearbeten. Vi erbjuder servicearbeten som reparation och underhåll av befintliga markanläggningar, vilket säkerställer att dina ytor förblir i toppskick över tid.
  • Marksanering. Vi hanterar marksanering för att avlägsna föroreningar och skapa en säker miljö för nya byggprojekt. Våra miljövänliga metoder säkerställer en hållbar och ren mark.
  • Finplanering. Vår finplanering innefattar allt från markutjämning till gräsmatteanläggning och stenläggning, vilket ger din utemiljö ett snyggt och professionellt utseende.
  • Vatten och avlopp. Vi installerar och underhåller kompletta vatten- och avloppssystem, vilket säkerställer en pålitlig och effektiv infrastruktur.
Kontakta oss

 


Uppdrag med kunden i fokus

Sedan starten har vi framgångsrikt utfört många markarbeten i Göteborg med närområde. Vi har erfarenhet av allt från små privata uppdrag till större kommersiella projekt. Vårt mål är alltid att leverera tjänster av högsta kvalitet, med transparent kommunikation och rättvisa priser. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder, baserade på tillit och tillfredsställelse. Våra nöjda kunder har ofta rekommenderat oss vidare, vilket har hjälpt oss att växa och ta på oss nya uppdrag. Vi är stolta över vårt rykte och arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster och överträffa våra kunders förväntningar.

Vilken typ av markarbete är du i behov av?

Alla markarbeten är olika. Behöver du en dränering inför ett husbygge eller är du i behov av att anlägga en ny trädgård? Vi har erfarenheten, kunskapen och maskinparken som behövs för att ro projektet i hamn på ett effektivt sätt.

Välkommen till experten på markarbete i Göteborg – vi hjälper privatpersoner och företag med våra professionella tjänster.

Tre frågor om markarbete

Vad menas med markarbete?

Markarbete är det förberedande arbetet som du måste göra innan du ska bygga någonting.  Några exempel på markarbeten är schaktning, dränering, grävning av avlopp och vatten.

Krävs mark- eller bygglov för markarbete?

Görs markberedningen när du ska uppföra en lovpliktig byggnad eller utbyggnad måste du söka bygglov hos kommunen för projektet. Utförs markarbetet för att du till exempel ska göra en nyanläggning av trädgården ska du ansöka om marklov.

Hur vet jag vilken typ av markarbete min tomt behöver?

Det är inte alltid så enkelt, ingen tomt är ju riktigt den andra lik. När du anlitar oss åker vi alltid ut och tittar på tomten. Allt för att vi ska kunna ge dig en så tydlig bild av vad som behöver göras. 

Asfalt - vi är proffs på asfaltering

Vi erbjuder professionell asfaltering där du som kund kan anlita oss för ett gediget arbete och ett hållbart resultat. Vi har lång vana av olika projekt inom asfaltering.

Vi har alla maskiner som krävs och har alltid som mål att skapa ett resultat som står sig år efter år. Fokus läggs alltid på ett gediget grundarbete då det är avgörande för det färdiga resultatet.

Med rätt grundarbete, rätt dränering och med hjälp av vår breda kunskap och en uppdaterad maskinpark kan vi hjälpa dig med ditt projekt. 

Experter på markarbete i Göteborg
Kontakta oss