Grundläggning


Allt startar här, Allt bygger på en stabil Grund. Vi utför alla typer av Grundläggning. I Göteborgs stad så är grundläggning ofta stora utmaningar och det är något vi verkligen kan, samt detta är något vi jobbar uteslutande mest med.

Kontakta oss

Schakt & Spont arbeten.

Husbyggnation.

Vägar & Gångbanor.

Sprängning

Pålning

Dränering

Geotekniska Undersökningar

GBG Mark Grundläggning
Bygg vidare på en stabil grund
Kontakta oss