Vår affärsidé


Bakgrund

GBG Mark AB startades av Marcus Hulten. Med många års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen tog han steg fullt ut och startade eget. Tanken är att GBG Mark AB ska vara ett lokalt förankrat företag som utför mark- och anläggningsarbeten åt kommuner, landsting, statliga och privata beställare.

Vår vision

Tillsammans vill vi skapa bättre samhällsmiljöer i samklang med naturen. Med ledorden trygghet, förtroende och service bygger vi affärsrelationer som varar.

Värderingar

För att kunna förverkliga affärsplanen och de mål som bolaget har på kort och lång sikt krävs en ökad öppenhet mot omvärlden och ett ökat fokus på hur vi ska bli uppfattade av våra kunder och intressenter. För att uppnå detta vi har tillsammans kommit fram till fyra värdeord som symboliserar hur vi på GBG Mark AB ska bidra till våra kollegor, kunder och ägare.

Glädje
Engagemang
Ansvar
Respekt

Våra kunder består av en mixad och balanserad kundportfölj som inkluderar:

  • Stat, kommun och landsting som omfattas av LOU
  • Större privata aktörer inom industri- och fastighetssektorn
  • Mindre privata aktörer med fokus på långsiktiga relationer och återkommande samarbeten

Hållbart företagande

Det finns en stor miljömedvetenhet och en vilja att leva hållbart. Omvärlden förändras snabbt och vi måste förändras med den. Med specialistkompetens inom vårt verksamhetsområde bidrar vi med perspektiv som påverkar både företagets och kundernas prioriteringar. Det vi framför allt fokuserar på är inom områdena hållbarhet och miljölagstiftning, cirkulär ekonomi, påverkan av miljö- och klimatförändringar värderingsförändringar och teknisk utveckling.

Samhällets behov av att snabbt ställa om till nya förutsättningar har aldrig varit större. En grov uppskattning som tankesmedjan Kairos Future har gjort visar att 20 genomgripande samhällsförändringar såg ljuset under 1900-talet. Under detta århundrade kommer vi uppskattningsvis att uppleva 20 000 genomgripande samhällsförändringar. Vad gör denna extrema förändringstakt med oss som människor. Parallellt med den snabba förändringstakten växer ett ökat samhällsengagemang på flera fronter. Satsningar på klimatsmarta lösningar lyfts från en rad olika branscher och präglar stora delar av samhällsdebatten.

Konkurrensen är hård vilket ger avtryck i investeringskraften inom hela mark och anläggnings-branschen. GBG Mark Ab rustar för att möta dessa utmaningar. Med tydliga värderingar i organisationen och en uttalad vilja till förändring ska vi locka till oss den kompetens vi behöver.

GBG Mark AB Affärsidé

Vi bygger det hållbara samhället för framtiden
Kontakta oss