KMA


Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn bygger på GBG Mark AB:s grundläggande värderingar och ska vara ett styrdokument i frågor om kvalitetsarbetet och arbetet med ständig förbättring. GBG Mark AB skall vara en attraktiv partner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss. Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn bygger på GBG Mark AB:s grundläggande värderingar och ska vara ett styrdokument i frågor om miljö. Denna skall även utgöra grunden för vårt miljöarbete. Genom vårt agerande tar vi vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö, och arbetar ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan. Vi ska inom vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn bygger på GBG Mark AB:s grundläggande värderingar och ska vara ett styrdokument i frågor om arbetsmiljö. Denna skall även utgöra grunden för vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet inom GBG Mark AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation. Fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

KMA GBG Mark

Mark & anläggning med hjärta
Kontakta oss